මහින්දගෙ මැයි දිනයට සල්ලිකාරයෙක්ගෙන් රුපියල් කෝටියක්!

April 27, 2017 | 12:00 pm    0   198

මහින්දගෙ මැයි දිනයට සල්ලිකාරයෙක්ගෙන් රුපියල් කෝටියක්!

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙහි මැයි දින රැස්වීමේ සංවිධාන කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙකු රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් ලබා දී ඇතැයි “සන්ඩේ ලීඩර්” පුවත්පත විශේෂ ලිපියක් මගින් හෙළි කරනු ලැබ ඇත.

මෙම ව්‍යාපාරිකයා ගෑස් අලෙවිය සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක නියැලෙන්නෙකු බව ද එම පුවත්පත හෙළිදරව් කර ඇත.

ඒ අනුව අදාළ මුදල් මැයි දිනය සඳහා මහින්ද පාර්ශවය යොදවනු ඇති බවද පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: