මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍ය නංවන්න යුද හමුදාවෙන් යෝග වැඩසටහන් මාලාවක්

September 26, 2017 | 11:28 am    0   382

මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍ය නංවන්න යුද හමුදාවෙන් යෝග වැඩසටහන් මාලාවක්

යුද හමුදාපති ලුතිනල් ජනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ  උපදෙස් පරිදි යුද හමුදා සාමාජිකයන්ගේ මානසික හ ශාරීරික සෞඛ්‍ය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන යෝග වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම වැඩසටහන යාපනයේ යුද හමුදා ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානයේදී ඊයේ (25) පැවැත්විණි.  

ප්‍රවීණ රංගනවේදී අනෝජා වීරසිංහ මහත්මිය විසින් මෙම වැඩසටහන් මාලාව මෙහෙයවනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: