මාරුකිරීම් ගැන EDCS අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අධිකරණ නියෝගයක්

May 4, 2017 | 2:00 pm    0   480

මාරුකිරීම් ගැන EDCS අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අධිකරණ නියෝගයක්

අධ්‍යාපන සමුපකාර සමිතියේ නිලධාරි පුරප්පාඩු පත්කිරීම් සහ මාරුකිරීම් විනිවිදභාවයෙන් හා සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් සිදුකරන්නැයි සමිතියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට කොළඹ දිසා අධිකරණය ඊයේ(03) යෝජනා කරමින් දන්වා සිටියේය.
සමුපකාර සමිතියෙන් සේවා ලබාගන්නා පාසල් ගුරුවරුන්ට සිය සේවා ලබාගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බවට ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසුව කොළඹ ප්‍රධාන දිසාවිනිසුරු සුජීව නිශ්ශංක මහතා මෙම යෝජනාව කළේය.
අධ්‍යාපන සමුපකාර සමිතිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂයට සම්බන්ධ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මඟින් පාලනය කරන අතර එම සමිතියේ කටයුතු වාරණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ශාඛාව මඟින් නියෝගයක් ලබාගැනීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උදාවී ඇති බව විත්තිකාර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.
සමුපකාර සමිතියේ වත්මන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය දේශපාලන හේතූන් පදනම් කරගනිමින් පත්කිරීම් හා මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවත් එම කටයුතු වාරණය කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගම් ශාඛා නිලධාරින් කළ ඉල්ලීමක් අනුව පසුගිය 05 දින දිසා අධිකරණය එම වාරණය නිකුත් කළේය.
විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් ඊයේ අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් සඳහන් කළේ කළමනාකරණ සහකාර පත්වීම් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය නිලධාරින් පත්කිරීමට මෙම වාරණය මඟින් නොහැකිවී ඇති බැවින් දිවයින පුරා පාසල් ගුරුවරුන් අපහසුතාවට ලක්වී ඇති බවය.
එම කරුණු සලකා බැලූ දිසා විනිසුරුවරයා නඩුවේ දෙපාර්ශ්වය එකඟ වී සාකච්ඡා කර පත්කිරීම් සිදුකිරීම කරන්නේ නම් නඩුවේ සමථයක් සඳහා කටයුතු කළ හැකි බවය.
ඒ අනුව අදාළ අත්‍යවශ්‍ය පත්කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ලබන 09 දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා සිටියේය.
එසේ සමථයක් නැතිනම් නඩු විභාගය ජූනි මස සිදුකරන බවද විනිසුරුවරයා දන්වා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: