මාවිල්ආරු වගා වන්දි වංචා ලිපිගොනු දස වසරක්ම නීතිපතිගේ හමස්පෙට්ටියේ

May 5, 2017 | 12:00 pm    0   486

මාවිල්ආරු වගා වන්දි වංචා ලිපිගොනු දස වසරක්ම නීතිපතිගේ හමස්පෙට්ටියේ

මාවිල්ආරු වගා හානි වන්දි මුදල් ‍වන කෝටි නවයකට ආසන්න මුදලක් වංචා කිරිමේ සිද්ධියට අදාල නඩුවට වසර දහයක් ඉක්මවුවද මෙතෙක් නීතිපති උපදෙස් නොලැබිම හේතුවෙන් නඩුව බහා තැබිමට කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ මහතා ඊයේ(04) නියම කළේය.
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මාවිල්ආරු සොරොව්ව එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය මඟින් වසා දැමිම හේතුවෙන් වගා හානි වු ගොවින් සදහා රජය මඟින් ගෙවිමට අනුමත කළ වන්දි මුදල් රුපියල් 88187679ක් සපරාධි විශ්වාසය කඩ කළ බව පවසමින් 2007/3/20 ජනපති විශේෂ විමර්ශන අංශයේ පොලිස් පරික්ෂක හේවාකඳන්ගොඩ‍ගේ කරුණාදාස මහතා විසින් රහස් පොලිසිය වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මෙහි විමර්ශන ආරම්භ කර තිබිණි.
2006 වර්ෂයේ එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය මාවිල්ආරු සොරොව්ව වසා දැමිමත් සමඟ සේරුනුවර,කිලිවෙඩ්ඩි,ඉච්ච්ලම්පත්තු,තොප්පුර් මාවිල්ආරු යන ප්‍රදේශ වල වගාබිම්වලට ජලය නොමැති වු බවත් එම සොරොව්ව ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදා මඟින් මුදා ගැනිමෙන් අනතුරුව හානි වු වගා බිම් සඳහා මෙම වන්දි මුදල් ලබා දි ඇත.
මෙලෙස විනාශයට පත් වු වගාබිම් සඳහා අක්කරයට 25.000 ක මුදලක් බැගින් අක්කර හතරකට ලක්ෂය බැගින් වන්දි මුදලක් ගොවින් 2918කටද අක්කර 7007කට මිලියන 176 ගෙවිමට තිරණය වු බවට පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
ගොවින් 2918 කට හානි වුවද එය 3046 ක් බවට සඳහන් කරමින් ව්‍යාජ අන්දමට ඉල්ලුම්පත් සකස් කර වවුචර්පත් ද සකස් කර මෙම වංචාව ඉල්ලුම් පත් 132 හරහා සිදු කර ඇති බවට රහස් පෙලිසිය අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබිණ.
තවද වාලච්චේන මහජන බැංකුව මඟින්එක් කොටි අසුඑක් ලක්ෂයක මුදලක් මාරු කරගෙන ඇති බවට ද අධිකරණයෙන් කරුණු අනාවරණය විය.
වර්ෂ 2008 පෙබරවාරි මස 2008/1සී.ආර්.26/08 යටතේ උධෘත නීතිපතිවරයා වෙත රහස් පොලිසිය යොමු කර තිබුණ ද මේ දක්වා ඊ‍ට උපදෙස් ‍නොලැබුණු බවට අධිකරණයෙන් කරුණු අනාවරණය විය.
මෙම සිද්ධියට අදාළ සැකකරුවන් වන ත්‍රිකුණාමලය කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක එස්.අරවින්දන් මුදල් අධ්‍යක්ෂක රණසිංහගේ පුණ්‍යසිරි පෙරේරා,උණ්ඩිය අල්ලාගේ චන්ද්‍රදාස ,සියසේනගේ නාමල් රත්නායක ඊයේ අධිකරණය හමුවේ පෙනි සිටියද වසර දහයක පැරණි නඩුවක් බැවින් නීතිපති උපදෙස් ලැබෙන තුරු නඩුව බහා තබමින් සැකකරුවන්ට නොතිසි ලද විට අධිකරණය හමුවේ පෙනි සිටින ලෙස නියෝග කළේය.
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මාවිල්ආරු සොරොව්ව එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය මඟින් වසා දැමිම හේතුවෙන් වගා හානි වු ගොවින් සදහා රජය මඟින් ගෙවිමට අනුමත කළ වන්දි මුදල් රුපියල් 88187679ක් සපරාධි විශ්වාසය කඩ කළ බව පවසමින් 2007/3/20 ජනපති විශේෂ විමර්ශන අංශයේ පොලිස් පරික්ෂක හේවාකඳන්ගොඩ‍ගේ කරුණාදාස මහතා විසින් රහස් පොලිසිය වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මෙහි විමර්ශන ආරම්භ කර තිබිණි.
2006 වර්ෂයේ එල්.ටි.ටි.ඊ සංවිධානය මාවිල්ආරු සොරොව්ව වසා දැමිමත් සමඟ සේරුනුවර,කිලිවෙඩ්ඩි,ඉච්ච්ලම්පත්තු,තොප්පුර් මාවිල්ආරු යන ප්‍රදේශ වල වගාබිම්වලට ජලය නොමැති වු බවත් එම සොරොව්ව ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදා මඟින් මුදා ගැනිමෙන් අනතුරුව හානි වු වගා බිම් සඳහා මෙම වන්දි මුදල් ලබා දි ඇත.
මෙලෙස විනාශයට පත් වු වගාබිම් සඳහා අක්කරයට 25.000 ක මුදලක් බැගින් අක්කර හතරකට ලක්ෂය බැගින් වන්දි මුදලක් ගොවින් 2918කටද අක්කර 7007කට මිලියන 176 ගෙවිමට තිරණය වු බවට පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
ගොවින් 2918 කට හානි වුවද එය 3046 ක් බවට සඳහන් කරමින් ව්‍යාජ අන්දමට ඉල්ලුම්පත් සකස් කර වවුචර්පත් ද සකස් කර මෙම වංචාව ඉල්ලුම් පත් 132 හරහා සිදු කර ඇති බවට රහස් පෙලිසිය අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබිණ.
තවද වාලච්චේන මහජන බැංකුව මඟින්එක් කොටි අසුඑක් ලක්ෂයක මුදලක් මාරු කරගෙන ඇති බවට ද අධිකරණයෙන් කරුණු අනාවරණය විය.
වර්ෂ 2008 පෙබරවාරි මස 2008/1සී.ආර්.26/08 යටතේ උධෘත නීතිපතිවරයා වෙත රහස් පොලිසිය යොමු කර තිබුණ ද මේ දක්වා ඊ‍ට උපදෙස් ‍නොලැබුණු බවට අධිකරණයෙන් කරුණු අනාවරණය විය.
මෙම සිද්ධියට අදාළ සැකකරුවන් වන ත්‍රිකුණාමලය කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක එස්.අරවින්දන් මුදල් අධ්‍යක්ෂක රණසිංහගේ පුණ්‍යසිරි පෙරේරා,උණ්ඩිය අල්ලාගේ චන්ද්‍රදාස ,සියසේනගේ නාමල් රත්නායක ඊයේ අධිකරණය හමුවේ පෙනි සිටියද වසර දහයක පැරණි නඩුවක් බැවින් නීතිපති උපදෙස් ලැබෙන තුරු නඩුව බහා තබමින් සැකකරුවන්ට නොතිසි ලද විට අධිකරණය හමුවේ පෙනි සිටින ලෙස නියෝග කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: