මාස 06 ක වන්දනා සමයේ ශ්‍රීපාද පුදබිමේ ප්ලාස්ට්ක් බෝතල් ලක්ෂ 10 ක්

May 17, 2017 | 9:00 am    0   273

මාස 06 ක වන්දනා සමයේ ශ්‍රීපාද පුදබිමේ ප්ලාස්ට්ක් බෝතල් ලක්ෂ 10 ක්

මෙවර ශ්‍රීපාද වන්දනාව පැවැති පුරා මාස 06 ක කාලය තුළ නල්ලතන්නිය – ශ්‍රීපාද මාර්ගයෙන් ශ්‍රී පාද වන්දනාව සඳහා පැමිණි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දේශීය වන්දනාකරුවන් විසින් පරිසරයට මුදාහරින ලද දිරා නොයන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 10 කට අධික බව වාර්තා වේ.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ කසළ බැහැර කිරීමේ අංශය විසින් මෙම ප්ලාස්ටික් බෝතල් තොගය රැස්කළ බවත්, එම ප්‍රාදේශිය සභාවේ නල්ලතන්නිය කසළ එක් රැස් කරන මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාන භාර නිලධාරී ඒ.ඩබ්. හේමන්ත මහතා පැවසීය.

නල්ලතන්නියේ සිට ශ්‍රීපාද මළුව දක්වා මෙම ප්ලාස්ටික් පානීය ජල බෝතල් හා පැණි බීම බෝතල්  පරිසරයට මුදාහැර තිබූ බව පවසන හේමන්ත මහතා, එළඹෙන ශ්‍රීපාද වන්දනා සමයේදී හෝ ශ්‍රීපාද පුදබිමේ වටිනා පරිසරයට දිරා නොයන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඇතුළු ඝන අපද්‍රව්‍ය මුදාහැරීමෙන් වැළකී, පරිසර හිතකාමී අයුරින් වන්දනාවේ යෙදෙන ලෙස සමස්ත දේශීය වන්දනාකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද පැවසීය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: