මිනිසුන් – සොzම්බීන් වෙන ලකුණු….

April 12, 2017 | 2:00 pm    0   95

ඉදිරි අනාගතයේදී (වසර 2200 ට පසු)මෙවැනි විකෘති වූ මිනිසුන් එහෙමත් නැතිනම් සොzම්බීන් ඇති වීමේ සම්භාවිතාව බොහෝ වැඩි බව සොයාගෙන තිබේ. දැනට භාවිතා වන රසායනික වෛරස් වර්ග හා අවි ඉදිරි අනාගතයේදී තවත් වැඩි වීම මෙයට හේතු වේ.ඇමරිකාවේ රහසිගත ප්‍රදේශයක පවත්වාගෙන ගිය රසායනික පරීක්ෂණාගාරයක් ආසන්නයේ සොයායෙන තිබූ සොzම්බි බවට පත් වූ කුහුඹු විශේෂයක් මෙම සැකය තවත තීව්‍ර කොට තිබේ. එම කුහුඹු දශ්ටයක් ඔබේ මතකය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරවම මකා දමන්නට සමත් බැවු සොයාගෙන තිබේ.මෙම තත්වට මිනිසුන් සොzම්බි වීම දක්වා පැමිණීමට තවත් වැඩි කලක් ගත නොවනු ඇත..

 

  • හසිත හේරත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: