මීගමුවේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි

August 17, 2017 | 2:42 pm    0   356

මීගමුවේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි

මීගමුවේ ගොඩනැගිල්ලක් අද (17) දහවල් කඩා වැටි ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙලෙස කඩාවැටි ඇත්තේ මීගමුව පෙරියමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලකි. මෙය එහි හෝටලයක් සඳහා ඉදිකරමින් පැවති ගොඩනැගිල්ලකි.

සුන් බුන් අතර සැඟවී සිටි දෙදෙනෙකු මේ වනවිට බේරාගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ. සුන්බුන් අතර සිරවූ අනිකුත් පිරිස බේරාගැනීමට මේ වනවිට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: