මුදල් අවභාවිතාවක් පිලිබඳ රාජිත සේනාරත්නට චෝදනා

March 1, 2017 | 2:23 pm    0   536

මුදල් අවභාවිතාවක් පිලිබඳ රාජිත සේනාරත්නට චෝදනා

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් කොළඹදී අද පවත්වනලද මාධ්‍ය හමුවකදී රාජිත සේනාරත්න මහතාට චෝදනාවක් එල්ල විය. එමෙන්ම මේ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තෙම්න්තුවටද පැමිණිලි කරන ලදී.
එම චෝදනාව නම්,
පිලිකා රෝගීන් සදහා භාවිතා කරන එන්නතක් රුසියාවෙන් ආනනයකය කිරීමේදී විශාල මුදලක් අවභාවිත කර ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් වෙළද දැන්වීම් සදහාද දැවැන්ත රාජ්‍ය මුදල් ප‍්‍රමාණයක් අවභාවිත කර ඇතිබවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: