මුස්ලිම් ජන ජීවිතය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ඇමතීන් හමුවක්

May 22, 2017 | 11:00 am    0   377

මුස්ලිම් ජන ජීවිතය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ඇමතීන් හමුවක්

මුස්ලිම් ජනතාවගේ කටයුතුවලට බාධා කරමින් සිදු වන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු පියවරයන් පිළිබඳව (19) රජය නියෝජනය කරන සියලුම මුස්ලිම් ඇමැතිවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ මුස්ලිම් දේශපාලන නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වා ඇත.

මෙම අවස්ථාව සඳහා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමැතිවරයාද සහභාගි වී ඇති අතර මෙහිදී මුස්ලිම් සමාජයට විවිධ ආගමික කණ්ඩායම්වලින් එල්ල වන තර්ජන, බලපෑම් පිළිබඳව  කතාබහට ලක් වී තිබේ.

මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කිරීමට සහභාගිවූවන් තීරණය කළ බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: