මෙහෙකාරියක් අවුරුදු දෙකක් බඩගින්නේ තැබූ යුවලට වැඩ වරදී

March 31, 2017 | 12:00 pm    0   319

මෙහෙකාරියක් අවුරුදු දෙකක් බඩගින්නේ තැබූ යුවලට වැඩ වරදී

සිය මෙහෙකාරිය වසරකට වැඩි කාලයක් හාමතේ තැබූ අඹු සැමි යුවලකට සිංගප්පූරු අධිකරණයකින් සිර දඬුවම් නියම විය. වාර්තා වන අන්දමට එම ගෘහ සේවිකාවගේ බර වසරක් තුළ කිලෝ ග්‍රෑම් විස්සකින් අඩු වී ඇත. ඇයට නිවාසියන් විසින් ලබා දී ඇත්තේ දිනකට දෙවතාවක් පමණක් වන අතර එය ද ඉතා සුළු ආහාර ප්‍රමාණයකි.

එසේම ඇයගේ ජංගම දුරකථන සහ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයද ඔවුන් විසින් රඳවා තබා ගනු ලැබ ඇති අතර අවසානයේ ඇය එම නිවසින් පැන ගොස් වෙනත් කාන්තාවකගේ රැකවරණය ලබා ඇත.

මේ සියලු චෝදනා සලකා බැලූ අධිකරණය හාම්පුතුන් යුවලට මාස තුනයි සති තුනක සිර දඬුවමක් නියම කර ඇති අතර ගෘහ සේවිකාවන්ට කෘර ලෙස සලකන පුද්ගලයන්ට මීට වඩා දැඩි දඬුවම් දීමට පියවර ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලා සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: