මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් උතුර අඳුරේ

April 14, 2017 | 1:00 pm    0   182

මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් උතුර අඳුරේ

උදාවුනු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රටේ සිංහල දෙමළ ජනතාවගෙන් පිරිසක් සැරසෙද්දි තවත් පිරිසකට බලපා ඇති ගැටලු කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙවර අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් සැමරීමට නොහැකි බවට උතුරේ වැසියෝ කියා සිටිති.

යුද්ධය නිමා වී වසර 07 ක් නිමා වී උතුරේ බොහෝ වැසියන් පිරිසක් පසුගිය දිනවල උතුරේ පිහිටි වෙළඳසැල් වෙතට ගොස් අලුත් වලං හට්ටි-මුට්ටි, ඇඳුම්-පැළඳුම් මිලට ගන්නා අයුරු දැකගන්නට හැකි වුනු නමුත්, උතුරේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පාහේ රැකියා විරහිතභාවය, උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා ඉල්ලීම්, අනාථ කඳවුරුවල සිටින වැසියන් නැවත පදිංචි කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිදු කළ උද්ඝෝෂණ, මුල් ඉඩම් ඉල්ලීම්, යුද්ධයෙන් අතුරුදහන්වූවන් සොයා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිදු කරන ලද උපවාස හා විරෝධතා, ස්ථීර නිවාස ඉල්ලීම් වැනි සිදුවීම්වලට මුහුණ දී ඇති වැසියන්ට මෙවර අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් සැමරීමට නොහැකි බව ඔවුහු පවසති.

“එදා සිංහල දෙමළ වැසියන් ටවුමට ගිහිල්ලා අලුත් හැලිවළං අරන් ගෙදර කුස්සියේ ගොම ගාලා අලුත් ඇඳුම් අරගෙන් මොන කරදර තිබුනත් සිංහල් දෙමළ අලුත් අවුරුදු උදාව සාමයෙන් සමගියෙන් සැමරුවා.” උතුරේ එක් පැරැන්නකු පැවසුවේ ය.

Wanni Romesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: