මේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් සහල් මංගල්‍යය….

April 12, 2017 | 9:00 am    0   149

මේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් සහල් මංගල්‍යය….

අලුත් සහල් මංගල්‍යය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොලොන්නරුව ගල්විහාර පූජා භූමි පරිශ්‍රයේ පැවැත්වුනා…. මේ එහි සේයා රූ කිහිපයක්….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: