මේ අවුරුද්දේ බීලා රිය පැදෙව්වොත් වැඩ වරදියි….

April 13, 2017 | 11:00 am    0   193

මේ අවුරුද්දේ බීලා රිය පැදෙව්වොත් වැඩ වරදියි….

මෙවර අලුත් අවුරුදු සමයේදී බිමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුම අප්‍රේල් මස 01 දා සිට ආරම්භ කල බව රථ වාහන කටයුතු භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. දිවා – රාත්‍රි කාලය පුරා අඛණ්ඩව දිවයින පුරා සියලු පොලිස් වසම් ආවරණය වන පරිදි ම විශේෂ මෙහෙයුම සිදු කරන බවත් මෙහෙයුම අලුත් අවුරුදු සමය අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිස් රථ වාහන මූලස්ථානය තීරණය කර ඇති බවත් එතුමන් පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: