මොරගහකන්ද ජලයෙන් පිරේ

January 11, 2017 | 10:53 am    0   801

මොරගහකන්ද ජලයෙන් පිරේ

මොරගහකන්ද ජලාශයට අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතින් මංගල දියවර පිරවීම අද උදෑසන සිදුකෙරුනා.

මේ පිළිබඳව මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යංශය සඳහන් කලේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 555.7 ක් වැය කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම ජලාශය මගින් උතුරුමැද වයඹ සහ නැගෙනහිර පලාත්වල ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ තුනක ප්‍රමාණයක් අලුතින් අස්වැද්දීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: