මොරගහකන්ද ජලයෙන් පිරේ

මොරගහකන්ද ජලාශයට අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතින් මංගල දියවර පිරවීම අද උදෑසන සිදුකෙරුනා.

මේ පිළිබඳව මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යංශය සඳහන් කලේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 555.7 ක් වැය කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම ජලාශය මගින් උතුරුමැද වයඹ සහ නැගෙනහිර පලාත්වල ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ තුනක ප්‍රමාණයක් අලුතින් අස්වැද්දීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one − one =