මොළය මියගිය පුද්ගලයන්ගේ වකුගඩු වලින් ජීවත් වන යුවලකගේ විවාහය

January 13, 2017 | 1:56 pm    0   573

මොළය මියගිය පුද්ගලයන්ගේ වකුගඩු වලින් ජීවත් වන යුවලකගේ විවාහය

මොළය මිය ගිය පුද්ගලයන්ගෙන් ලබාගත් වකිගඩු බද්ධ කිරීමෙන් ජීවත් වන තරුණයෙකු සහ තරුණියක් මෙම මස 19 වනදී විවාහ වීමට නියමිතයි. මෙම පුවත වාර්තා වන්නේ මහනුවර අම්පිටිය ප්‍රදේශයෙන්.

වසරක් තුලදී මෙරට පුද්ගලයින් 5000කට පමණ වකුගඩු රෝගයට ගොදුරුවන අතර ඉන් 500ත් 750ත් අතර පිරිසකට වකුගඩු බද්ධ කරයි.  එවන් රෝගීන් සඳහා මොළය මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ වකුගඩු බද්ධ කල හැකි අතර වසරකට මොළය මියගිය පුද්ගලයින් 750ක් පමණ මෙරටින් වාර්තා වේ.

මෙම විවාහය සිදුවීමට නියමිත තරුණිය මොළය මිය ගිය පුද්ගලයෙකුගෙන් ලබාගත් වකුගඩුවක් බද්ධ කල පළමු රෝගීයා ලෙසද මෙරට ඉතිහාසයට එක්වී තිබීමත් විශේෂත්වයක් වන අතර. මෙවැනි විවාහයක් මෙරට සිදුවන පළමු අවස්තාව මෙය වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: