යට ඇඳුම් ප්‍රචාරණයට හැත්තෑව පැන්න නිරූපිකාවක්

April 26, 2017 | 11:19 am    0   432

යට ඇඳුම් ප්‍රචාරණයට හැත්තෑව පැන්න නිරූපිකාවක්

යට ඇඳුම් පිළිබඳ නිරුපිකාවක වීමට වයස සීමාවක් නැති බව තහවුරු කරමින් ලෝ ප්‍රකට ‘කැල්වින් ක්ලයින්’ යට ඇඳුම් සන්නාමයේ වෙළෙඳ දැන්වීමේ නිරූපිකාව ලෙස පෙනී සිටින්නේ 70 වෙනි විය ඉක්ම වූ නිරුපිකාවකි.

විනාඩියක වීඩියෝ දැන්වීමක එසේ පෙනී සිටින ඇය ඇමෙරිකානු මෝස්‌තර නිරුපිකාවක මෙන්ම චිත්‍රපට නිළියක ද වූ දැනට 73 වෙනි වියේ පසුවන ලොරේන් හට්න් ය.

ඇයට පසුව 94 වියැති අයිරිස් අප්ෆෙල් ඕස්ට්‍රේලියානු බ්ලූ ඉලුෂන් සන්නාමයට සහ සිට්‍රන් මෝටර් රථවල ඩී එස් 3 මෝටර් රථයේ දැන්වීම් සඳහාද සම්බන්ධ වු බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: