යතුරු පැදි බද්ද අද මැදියම් රැයේ සිට 90%න් අඩු කෙරේ.

August 17, 2017 | 5:19 pm    0   1206

යතුරු පැදි බද්ද අද මැදියම් රැයේ සිට 90%න් අඩු කෙරේ.

එන්ජින් ධාරිතාවය 150cc අඩු යතුරුපැදි ආනයනය කිරීමේදී අයකළ බදු මුදල 90%න් අඩුකර ඇති අතර, කුඩා ලොරි රථ සහ කැබ් රථ සඳහා පැවති බදු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 3න් අඩු කිරීමටද රජය තීරණය කර ඇත.

අන්තර්ජාල සේවා මත අයකරනු ලැබූ 10% විදුලි සංදේශ බද්ද සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට ඉවත්කරන බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පැවසිය. කොළඹදී දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව අනාවරණය කෙරිණි.

ඒ අනුව ඉහත සඳහන් පරිදි වාහන බදු අය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: