යාපනයට ජගත් ක්‍රිකට් පිටියක්

January 19, 2017 | 9:38 am    0   644

යාපනයට ජගත් ක්‍රිකට් පිටියක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පිට පළාත් ක්‍රිකට් දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ යාපනයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකරන භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් පසුගියදා සිදුකරන ලදී.

රුපියල් මිලියන 100ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන මෙම ක්‍රීඩාංගණය මෙම වසරේ ආරම්භ කර 2022දී අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මෙහිදී උතුරු පළාත් මහ ඇමැති සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතාගේ ආරාධනයක් අනුව යෝජිත මණ්ඩතිව් භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම පසුගියදා සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: