යෝධ ගැඩවිලකුගේ සජීවී නිදර්ශකයක්

April 21, 2017 | 2:00 pm    0   492

යෝධ ගැඩවිලකුගේ සජීවී නිදර්ශකයක්

ඉතා දුර්ලභ යෝධ ගැඩවිලකුගේ සජීවී නිදර්ශකයක් ප්‍රථම වරට පිලිපීනයෙන් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

‘නැව් ගැඩවිලා’ ලෙස හඳුන්වන මෙම ගැඩවිලා දිගින් අඩි 05ක් පමණ වන අතර අඟල් 2.3ක පමණ විශ්කම්භයකින් යුක්ත ය.

පිලිපීනයේ මින්දනාවෝහි නාවුක වරායකින් මෙම වර්ගයේ යෝධ නැව් ගැඩවිලන් පස්දෙනකු හමු වී ඇත.

වසර ගණනාවක් මෙම සතුන් පිළිබඳ තොරතුරු දැන සිටියත් සජීවී සතෙකු හමු වූ මුල් අවස්ථාව මෙය බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: