යෝෂිතගෙ නඩුවට බොරු සැකකාරයෙක් පෙනී ඉඳලා

May 22, 2017 | 10:00 am    0   301

යෝෂිතගෙ නඩුවට බොරු සැකකාරයෙක් පෙනී ඉඳලා

හිටපු ජනපති පුතු යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ බව කියන සී.එ‍‍ස්.එන්. නාලිකාව සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණ සිද්ධියකට අදාළව රත්මලාන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් සම්බන්ධ සිදු කරන ලද විමර්ශනය අසම්පුර්ණ බවත් සැකකරු වෙනුවට වයෝවෘද්ධ කාන්තාවක ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් පවසමින් කොළඹ අතිරේක මසේත්‍රාත් බුද්ධික ශ්‍රි රාගල මහතා (19) නොතිසියක් ලද විටෙක අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වමින් යෝෂිතගේ මිත්තණිය මුදා හැරියේය.

වසන්ත ජයසුරිය යන අයට මුදල් ලබා දුන් අය සම්බන්ධ විමර්ශනයක් නොකර පරික්ෂණ පවා අවසන් කර නිතිපතිවරයා වෙත උද්දෘත ගොනු කර ඇති බව සඳහන් කර ඇති බවට මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත චෝදනා කරනු ලැබු මසේත්‍රාත්වරයා අසම්පුර්ණ විමර්ශනයක් බවට කරුණු තහවුරු වන බව පෙන්වා දුන්නේය.

මෙහිදි මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය සඳහන් කළේ සිද්ධිය නීතිපති උපදෙස් උදෙසා යොමු කර ඇති බව ය.

මෙම විමර්ශනය නිසි අයුරින් නොපවත්වා නියම සැකකරු අධිකරණය වෙත නොගෙන්වා විශේෂත්වයක් නඩුවට සිදු කර ඇති බවට දිගින් දිගටම මුල්‍ය අපරාධ ‍කොට්ඨාශය වෙත කරුණු පෙන්වා දුන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකරු ලෙස මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර සිටි යෝෂිතගේ මිත්තණිය නොතිසි ලද විටෙක යළි අධිකරණයේ පෙනි සිටින ලෙස දන්වමින් මුදා හැරියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: