යෝෂිත අද සහ ශිරන්ති හෙට FCID කැඳවයි

August 14, 2017 | 11:21 am    0   192

යෝෂිත අද සහ ශිරන්ති හෙට FCID කැඳවයි

යෝෂිත රාජපක්ෂ අද (14) සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය හෙට (15) දිනයේත් අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) කැඳවා ඇත. 

ඔවුන් මෙලෙස කැඳවා ඇත්තේ රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුඩින් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමටය.

ඔවුන් දෙදෙනාටම මිට පෙර මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබුනද, අසනීප තත්වයන් නිසා ඔවුන් ඒ සඳහා පැමිණ නොතිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: