යෝෂිත අද FCID ඇවිත්

September 14, 2017 | 12:42 pm    0   360

යෝෂිත අද FCID ඇවිත්

හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත්‍රයෙකු වන යෝෂිත රාජපක්ෂ අද (14) පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණ ඇත. 

ඒ ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: