රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ පුද්ගලික චැනල් වලින් ඩෙංගු ප්‍රතිකාර නොමිලේ

July 11, 2017 | 10:37 am    0   225

රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ පුද්ගලික චැනල් වලින් ඩෙංගු ප්‍රතිකාර නොමිලේ

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ (GMOA) සාමාජිකත්වය දරන වෛද්‍යවරුන් විසින් පවත්වගේන යනු ලබන පුද්ගලික වෛද්‍ය මද්‍යස්ථාන වලින් ඩෙංගු රෝගීන් සඳහා නොමිලේ ප්‍රතිකාර කරනු ලබන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ඌව පළාත් සම්බන්ධිකාරක, මධ්‍යම කාරක සභික, වෛද්‍ය පාලිත රාජපක්ෂ මහතා මධ්‍ය වෙත සඳහන් කර ඇත.

ඩෙංගු රෝගය මේ වනවිට ජාතික මට්ටමේ වසංගතයක් බවට පත්ව ඇති බැවින් ඩෙංගු රෝගීන්ට කඩිනමින් ප්‍රතිකාර ලබාදීම වෙනුවෙන් සිය සංගමය මෙම තීරණය ගත බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

වෛද්‍යවරුන්ට මෙම වගකීමෙන් බැහැරවීමට නොහැකි වන අතර එමනිසා මෙවන් වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක වන බවත්, තම සංගමයේ කිසිදු සාමාජික වෛද්‍යවරයෙක් ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා මුදල් අයකරගත් බව හෙලිවුවහොත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට පියවර ගන්න බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: