රත්මලානේ කොකේන් සිද්ධියට සම්බන්ධ රේගු නිළදාරීන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරු

July 21, 2017 | 7:00 pm    0   192

රත්මලානේ කොකේන් සිද්ධියට සම්බන්ධ රේගු නිළදාරීන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරු

රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තිබී කොකේන් කිලෝ ග්‍රෑම් 218ක් හමුවීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ රේගු නිළධාරීන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

සිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් හේතුවෙන් මෙම මාරුවීම් ලබාදී ඇති බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසීය.

නියෝජ්‍ය රේගු අධයක්ෂ්‍යවරයෙකු, නියෝජ්‍ය රේගු අධිකාරිවරයෙකු සහ සහකාර රේගු අධිකාරිවරයෙකුට මෙලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: