රථ වාහන දඩ ගෙවීමට සතියක සහනයක්

June 29, 2017 | 5:36 pm    0   129

රථ වාහන දඩ ගෙවීමට සතියක සහනයක්

රථ වාහන වැරදි වෙනුවෙන් දඩ ගෙවීමට සතියක සහන කාලයක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය අද (29) නිවේදනය කළේය. ඒ මේ දිනවල තැපැල් සේවකයින් සිදුකරනු ලබන තැපැල් වැඩ වර්ජනය නිසාවෙනි.

රථ වාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් රථවාහන පොලිසිය මගින් නිකුත් කරනු ලබන දඩ පත්‍රිකා වල සඳහන් නඩු දිනයට පෙර සාමාන්‍යයෙන් එම දඩ මුදල් ගෙවිය යුතුය. රියදුරන්ට එම දඩ මුදල් තැපැල් කාර්යාල මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් රජය මගින් සලසා තිබුණි.

එහෙත් මේ දිනවල සිදු කෙරන තැපැල් සේවක වැඩ වර්ජනය මේ දක්වා අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බැවින් එම රියදුරන්ට දඩ ගෙවීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා මෙම සහන කාලය ලබා දී ඇත.

මිට අමතරව රථ වාහන වැරදි සම්බන්ඩ දඩ ගෙවීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදීද පහසුකම් සලසා ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: