රුසියානු ගුවන් යානයේ සුන්බුන් හමුවේ….

December 26, 2016 | 3:30 am    0   604

රුසියානු ගුවන් යානයේ සුන්බුන් හමුවේ….

පුද්ගලයන් 92ක් සමඟ අවසන් ගමන් ගිය රුසියානු හමුදා ගුවන් යානයේ සුන්බුන් සෝචි ගුවන් තොටුපළට ආසන්න වෙරළ තීරයේ සිට කිලෝමීටර් 1.5ක් පමණ දුරින් වූ මුහුදේ තිබියදීයි. එම යානයේ මගීන් අතර සුප්‍රකට ඇලේක්සැන්ඩ්‍රෝ හමුදා සංගීත කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් 64 දෙනෙකුද සිටි බව සඳහන්. එමෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් 09 දෙනෙකුද සිටි බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: