රූපවාහිනියේ බස් රථයක් පොලිස් ජීප් රථයක ගැටේ

May 24, 2017 | 10:40 pm    0   307

රූපවාහිනියේ බස් රථයක් පොලිස් ජීප් රථයක ගැටේ

ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සේවකයන් පිරිසක් රැගත් බස් රථයක් අවමගුල් උත්සවයකට සහභාගීවී පැමිණෙන අතරතුර උස්වැටකෙයියාවේදී අනතුරකට ලක්වී තිබෙනවා. ඒ පමුනුව පොලීසියට අයත් ජීප් රථයක ගැටීමෙන්. අනතුරෙන් පොලිස් ජීප් රථයේ රියදුරු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇති බව වාර්තා වනවා. මෙම අනතුර රූපවාහිනී බස් රථයේ රියදුරුගේ හෝ පොලිස් ජීප් රථයේ රියදුරුගේ වරදක් නොවන අතර අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් රූපවාහිනී බස් රථය මාර්ගයේ ලිස්සා යාමෙන් සිදුවුණු අනතුරක් බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වුනා..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: