රොබෝලා සමඟ මිනිස්සු කසාද බඳින යුගයක්

ලන්ඩනයේ පැවති රොබෝ නිර්මාණකරුවන්ගේ සමුළුවකට සහභාගී වූ ආචාර්ය ඩේවිඩ් ලෙවි තම සාකච්චාවේදී පැවසුවේ රොබෝ තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතුවෙන් වසර කිහිපයක් තුල මිනිසුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින රොබෝවරුන් බිහිවනු ඇති බවයි.
එම රොබෝවරුන් ආදරය කිරීමට මෙන්ම වර්තමානයේදී භාවිතා කරන ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සදහාද වඩාත් සාර්ථක වනු ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඉදිරි දශක තුන ඇතුලත රොබෝවරුන් සහ මිනිසුන් අතර විවාහ සුලබ වශයෙන් සිදුවිය හැකි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 17 =