රොබෝලා සමඟ මිනිස්සු කසාද බඳින යුගයක්

December 21, 2016 | 12:55 pm    0   842

රොබෝලා සමඟ මිනිස්සු කසාද බඳින යුගයක්

ලන්ඩනයේ පැවති රොබෝ නිර්මාණකරුවන්ගේ සමුළුවකට සහභාගී වූ ආචාර්ය ඩේවිඩ් ලෙවි තම සාකච්චාවේදී පැවසුවේ රොබෝ තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතුවෙන් වසර කිහිපයක් තුල මිනිසුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින රොබෝවරුන් බිහිවනු ඇති බවයි.
එම රොබෝවරුන් ආදරය කිරීමට මෙන්ම වර්තමානයේදී භාවිතා කරන ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සදහාද වඩාත් සාර්ථක වනු ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඉදිරි දශක තුන ඇතුලත රොබෝවරුන් සහ මිනිසුන් අතර විවාහ සුලබ වශයෙන් සිදුවිය හැකි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: