රෝහිත රාජපක්ෂ පෙම්වතියත් එක්ක ජිම් ගිහින්

රෝහිත රාජපක්ෂගේ පෙම්වතිය ගැන දැන් කවුරුත් දන්නවානේ. මොවුන් දෙදෙනාගේ ආදරය ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කිවුවේ කවදත් නොවෙනස් ආදරයක් කියලයි.

ඉතින් මේ දෙදෙනාගේ ඒ නොවෙනස් වූ ආදරයේ ඡායාරූප එකතුවක් අපි පළ කරන්න හිතුවා. මේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − twelve =