ලංකාවට නව වේග පන්දු පුහුණුකරුවෙක්

August 8, 2017 | 3:21 pm    0   308

ලංකාවට නව වේග පන්දු පුහුණුකරුවෙක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නව වේග පන්දු පුහුණුකරුවෙකුගේ සේවය ලබා ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි. 

ඒ අනුව නව වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු වේග පන්දු යවන්නෙකු වූ රුමේෂ් රත්නායක මේ සඳහා පත් කිරිමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වත්මන් වේග පන්දු යවන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන චමින්ද වාස් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ සංචාරයෙන් අනතුරුව යලි අවුරුදු 19න් පහල සංචිතයට අනුයුක්ත කිරීමට නියමිතය. ඔහු මිට පෙරද එම සංචිතය භාරව කටයුතු කළේය.

රුමේෂ් රත්නායක ද මිට පෙර 19න් පහල කණ්ඩායමේ වේග පන්දු පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: