ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට Pokémon Go (පෝක්මෝන් ගෝ) ඇවිත්

December 16, 2016 | 5:30 pm    0   954

ලංකාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට Pokémon Go (පෝක්මෝන් ගෝ) ඇවිත්

කෙටි කාලයක් තුල ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන පිරිසගේ අවධානයට ලක් වූ Pokémon Go (පෝක්මෝන් ගෝ) ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩාව මෙතෙක් කල් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබුණි. එහෙත් දැන් එම ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩාව දකුණු ආසියාතික රටවල්වල ජනතාවට බාගත කර ස්ථාපනය කර ගැනීමට අවස්තාව ලැබී ඇත.

Android මෙහෙයුම් පද්ධති ඇති ජංගම දුරකථන සහ Apple Smart Phone සඳහා මෙම App එක නිර්මාණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: