ලංගම තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට

December 28, 2016 | 1:00 pm    0   820

ලංගම තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට

හැටන් ඩිපෝවේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වූ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති රමල් සිරිවර්ධන මහතා පැවසුවේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනාවක් අනුව රට පුරා සියලුම ඩිපෝවකම CCTV කැමරා පද්ධති සවිකිරීම සහ දුර ගමන් සේවා බස් රථවල GPS තාක්ෂණ උපකරණ සවි කිරීමත් කොන්දොස්තර මහත්වරුන්ට ප්‍රවේශපත්‍ර යන්ත්‍ර ලබාදීමටත් කටයුතු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: