ලංවිම නව සභාපති – (හිටපු සභාපති) ගනේගල

April 27, 2017 | 9:00 am    0   110

ලංවිම නව සභාපති – (හිටපු සභාපති) ගනේගල

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩබලන සභාපති ලෙස ඩබ්ලිව්.බී ගනේගල පත් කර තිබේ.

ඔහු මීට පෙර ද විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරයේ කටයුතු කර ඇති අතර අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලෙසද කටයුතු කර ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ අනුර විජේපාල ඊයේ(26) සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දීමත් සමග එම ධූරයේ පුරප්පාඩුවට වැඩබැලීමේ පදනම මත මොහු පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: