‘ලිප්ස්ටික් අන්ඩර් මයි බුර්කා’ වාරණය ඉවතට

April 29, 2017 | 11:00 am    0   278

‘ලිප්ස්ටික් අන්ඩර් මයි බුර්කා’ වාරණය ඉවතට

ලිංගික දර්ශන සහ ප්‍රහාරාත්මක අප්‍රසන්න සංවාද ඇතුළත් වන්නේ යයි පවසමින් ඉන්දියාව තුළ ප්‍රදර්ශනය සඳහා අනුමැතිය දීම වාරණ මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ‘ලිප්ස්ටික් අන්ඩර් මයි බුර්කා’ සිනමා නිර්මාණය වාරණ මණ්ඩලයේ අභියාචනා කමිටුවක් විසින් ඉවත් කරනු ලැබ ඇත.එම චිත්‍රපටයට පසුබිම් වන්නේ ඉන්දියාවේ කුඩා නගරයක වෙසෙන කාන්තාවන් හතර දෙනකුගේ ජීවිත සහ ඔවුන්ගේ අභිලාෂයන් පිළිබඳ වෘත්තාන්තයකි.අලංක්‍රිතා ශ්‍රිවස්තව අධ්‍යක්ෂවරියගේ දෙවන සිනමා නිර්මාණය වන ‘ලිප්ස්ටික් අන්ඩර් මයි බුර්කා’ ලොස් ඇන්ජලීස් සහ තෝකියෝ සිනමා උළෙලවල දී ජාත්‍යන්තර සම්මාන ද දිනාගත්නිර්මාණයකි.

සිනමා පටය තහනම් කිරීම පිළිබඳව දැඩි විවේචන එල්ල වූ අතර එම තීන්දුවට එරෙහිව ඉදඉරිපත් කළ අභියාචනය සැළකිල්ලට ගනිමින් වාරණ මණ්ඩලයේ අභියාචනා කමිටුව ඇතැම් දර්ශන ඉවත්කොට ‘වැඩිහිටියන්ට පමණයි’ සීමාව යටතේ එය ප්‍රදර්ශනය සඳහා අවසර ලබා දීමට තීරණය කළේය.

තම සිනමා පටය තහනම් කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යක්ෂිකා අලංක්‍රිතා ශ්‍රිවස්තව කියා සිටින්නේ කාන්තා අයිතියට එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයක් ලෙසය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: