ලෝකයේ ලොකුම කේන්තිකාරයා..

April 19, 2017 | 9:00 am    0   129

ලෝකයේ ලොකුම කේන්තිකාරයා..

 

මේ තිබෙන්නේ ලොව ලොකුම වොල්කැනෝ ගිනි කන්දයි.මෙය පිහිටා ඇත්තේ හවායි දූපත් වලයි.නමින් Mauna Loa වන මෙම ගිනිකන්ද වර්ග කිලෝමීටර් 75000ක පැතිරී තිබේ.මෙය අවසාන වතාවට ක්‍රියත්මක වී තිබුනේ 1984 වසරේ මාර්තු 24 සිට අප්‍රේල් 25 දක්වා කාලයේදීය. මෙය උසින් මීටර් 4169 කි.

 

හසිත හේරත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: