ලෝටස් වටරවුමේ සිට ගාලු මුවදොර දක්වා පාර වසා දමයි

August 8, 2017 | 11:52 am    0   259

ලෝටස් වටරවුමේ සිට ගාලු මුවදොර දක්වා පාර වසා දමයි

කොළඹ කොටුව ලෝටස් වටරවුමේ සිට ගාලු මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය දක්වා වූ කොටස විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් වසා දමා ඇතිබව වාර්තා වේ.

රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් සංවිධානය කල විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් මෙලෙස මාර්ගය වස දමා ඇත. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වලට මෙතෙක් විසදුම් ලබා නොදීමට එරෙහිව මෙය සංවිධානය කර ඇත.

මෙම විරෝධතාවය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයට කැරලි මර්ධන ඒකකය ද යොදවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: