වගකිවයුත්තෝ මිනිසුන්මය

April 17, 2017 | 9:00 am    0   188

වගකිවයුත්තෝ මිනිසුන්මය

 

අභ්‍යවකාශයේ සිට දැකිය හැකි එකට කැටිවූ එකම ස්වභාවික ජීවී නිර්මාණයක් වූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහා බාධක කොරල් පරය මේ වන විට මිය යමින් සිටිනවා. ඒක ඔබ දැනටමත් දන්නා කරුණක්. කොරල් ජීවී විශේෂ 2900 ක් පමණ, දූපත් 900ක් පුරා වර්ගකිලෝමීටර් 344 400 ක වපසරියක පැතිරී තිබෙන මෙම මහා බාධක කොරල් පරය 1981 දී ලෝක උරුම කලාපයක් ලෙස සංරක්ෂණය කරන්නට යෙදුනා. ජීවී විශේෂ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම කොරල් පර අතර ජීවත් වන අතර ඔවුන් සියල්ලම මෙම කොරල් පරයේ මිය යාම නිසා තම ජීවිත වල අවසාන කාලය ගත කරමින් සිටිනවා.

මේ වන විට 80% කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මිය ගොස් සිටින මෙම කොරල් පරය මිය යාමට ප්‍රධාන හේතුව වශයෙන් සඳහන් වන්නේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම නිසා මුහුදු දියරැල් වල උෂ්ණක්වය ඉහල යාමත් වේ.අවුරුදු දසලක්ෂ ගණන් පැරණි මෙම බාධක කොරල් පරය තවත් අවුරුදු කිහිපයකින් සම්පූර්ණයෙන් මිය යාවි.මිනිසුන්ගේ ක්‍රියා කලාප නිසා විනාශවී යන ලෝකය නැවත ගොඩනගන්නට මිනිසාට නොහැකි වේවි..

-හසිත හේරත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: