වතුකරයේ තරුණයන් සවිබල ගන්වන්න ඉන්දියාවෙන් මුල්‍ය ආධාර

September 22, 2017 | 4:51 pm    0   147

වතුකරයේ තරුණයන් සවිබල ගන්වන්න ඉන්දියාවෙන් මුල්‍ය ආධාර
වතුකරයේ තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ඉන්දීය රජයෙන් මුදල් ප්‍රදානයක් පසුගියදා සිදුකෙරිණි. ඒ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමති පලනි තිගාම්බරම් මහතා කල ඉල්ලීමකට පිළිතුරු වශයෙනි.
 
සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ හැටන් හි පිහිටා ඇති TVTC ආයතනය සඳහා රුපියල් මිලියන 199 ක් ඉන්දීය රජයේ අධාර ලෙස ප්‍රදානය කිරීමට අදාළ ගිවිසුම පසුගියදා මෙරට පිහිටි ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී අත්සන් කෙරිණි.
මෙම ගිවිසුම අත්සන් කරනු ලැබුවේ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රංජනී නඩරාජපිල්ලෙයි මහත්මිය සහ මෙරට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් තරංජිත් සිං චන්දු අතරය.
 
TVTC ආයතනය මඟින් වතුකරයේ තරුණයින්ගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය නැංවීම සඳහා පාඨමාලා රැසක් පවත්වනු ලබනවා.  එම පාඨමාලා වඩාත් ගුණාත්මක අයුරින් පවත්වාගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් හා මානව සම්පත් දියුණු කිරීම සදහා මෙම ආධාර මුදල හිමිවූ බව එම අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: