වනසතුන් මස් කර, ශරීර කොටස් විකුණන මිනිහෙක් මාට්ටු

May 15, 2017 | 5:00 pm    0   199

වනසතුන් මස් කර, ශරීර කොටස් විකුණන මිනිහෙක් මාට්ටු

වනසතුන් මරා මස් කර ඒවා අලෙවි කර එම වන සතුන්ගේ හම් හා අං තට්ටු අධික මිල ගණන්වලට අලෙවි කරන පුද්ගලයකු හම් හා අං තට්ටු සමඟ පොළොන්නරුව පොලිස් විශේෂ වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් හබරණ හතරැස්කොටුව ගම්මානයේ නිවෙසක් වටලා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇත.

මේ පුද්ගලයා තවත් කිහිපදෙනකු සමග මේ දඩමස් හා වන සතුන්ගේ හම් හා අං තට්ටු ජාවාරම කලක සිට ඉතා සූක්ෂම ‍අන්දමින් කරගෙන ගොස් ඇති බව වැටලීම් කළ නිලධාරීහු පවසති.

ගෝනුන්, මුවන් වැනි වනසතුන් මරා මේ ජාවාරම කරගෙන ගොස් ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොළොන්නරුව පොලිස් විශේෂ වැටලීම් ඒකකය පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: