වවුනියාවේ කිලෝ 15 බෝම්බයක්

April 16, 2017 | 1:33 pm    0   226

වවුනියාවේ කිලෝ 15 බෝම්බයක්

වවුනියාව උක්කුලාන්කුලම් ප්‍රෙද්ශයේ නිවැසියන් ගෙවත්තේ වළක් හැරීමේදී කොටි සංවිධානය විසින් වල දමා තිබූ බවට සැකකෙරෙන වාහන පිරිරවීම සඳහා යොදා ගන්නා කිලෝ 15 ග්‍රෑම් 150ක බරින් යුත් අධිබලැති පීඩින බෝම්බයක් හමු වූ බව වවුනියාව පොලසිය කියයි. මෙම අධිබලැති පීඩන බෝම්බය කොටි සංවිධානය විසින් නිෂ්පාදිත එකක් බව වවුනියාව පොලීසිය පවසයි.

එහි ‘කැප්ටන් රාජා 99‘ වශයෙන් සටහන් කර තිබූ බවත් අධිකරණයෙන් ලබාගත් නියෝගයකට අනුව එය නිශ්ක්‍රීය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: