වසර තුනක් තිස්සේ ඇඳුම් නැතුව වැඩ කරන ගුවන් සේවිකාවෝ

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් සේවිකාවන්ට වසර තුනකින් නිල ඇඳුම් ලබා දී නැති බව වාර්තා වනවා. ඒ හේතුවෙන් ගුවන් සේවිකාවන්ගේ ජාරකාරි කටයුතු වලදී ගැටළු රැසක් ඇතිවී තිබෙනවා.

කටුනායක සහ මත්තල ගුවන්තොටුපොලවල්හි ගුවන් සේවිකාවන් 187ක් පමණ සේවය කරන අතරම ඔවුන්ට වසරකට නිල ඇඳුම් ලෙස සාරි 03ක් හෝ 04ක් ලබා දෙන බව ගුවන් සේවා සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසුවා. ඔහු වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ එම නිල ඇඳුම් 2013 වසරේ සිට ගුවන් සේවිකාවන්ට ලබාදී නොමැති බවයි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 5 =