වසර තුනක් තිස්සේ ඇඳුම් නැතුව වැඩ කරන ගුවන් සේවිකාවෝ

December 30, 2016 | 12:34 pm    0   665

වසර තුනක් තිස්සේ ඇඳුම් නැතුව වැඩ කරන ගුවන් සේවිකාවෝ

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් සේවිකාවන්ට වසර තුනකින් නිල ඇඳුම් ලබා දී නැති බව වාර්තා වනවා. ඒ හේතුවෙන් ගුවන් සේවිකාවන්ගේ ජාරකාරි කටයුතු වලදී ගැටළු රැසක් ඇතිවී තිබෙනවා.

කටුනායක සහ මත්තල ගුවන්තොටුපොලවල්හි ගුවන් සේවිකාවන් 187ක් පමණ සේවය කරන අතරම ඔවුන්ට වසරකට නිල ඇඳුම් ලෙස සාරි 03ක් හෝ 04ක් ලබා දෙන බව ගුවන් සේවා සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසුවා. ඔහු වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ එම නිල ඇඳුම් 2013 වසරේ සිට ගුවන් සේවිකාවන්ට ලබාදී නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: