වසර 30ක් පුරා සෑම සදුදාවකම බිරියට රෝස මලක් දුන් ස්වාමියෙක්

February 18, 2017 | 1:35 pm    0   691

වසර 30ක් පුරා සෑම සදුදාවකම බිරියට රෝස මලක් දුන් ස්වාමියෙක්

වසර 30 ක් පුරා සෑම සඳුදා දිනකම තම බිරිඳට රතු රෝස මලක් යැවූ පුද්ලයෙකු පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ෆිල් ඉකෙහෝර්න් නම් මෙම පුද්ගලයා 1987 මාර්තු 07 වැනිදා විවාහ වී ඇති අතර එදින පටන් මේ දක්වා බිරිඳ එව්ලින්ට ලබාදී ඇති රෝස මල් සංඛ්‍යාව 1500 කට අධිකය.

ඊට අමතරව සෑම වසරකදී ම විවාහ සංවත්සරය යෙදී තිබෙන දිනයේ දී ඔහු විසින් රෝස මල් දුසිමකින් සෑදූ මල් කලඹක්ද ඇයට පිරිනමනු ලබයි.

මෙය නවතා වසරකට එක් මලක් පමණක් එවන මෙන් පැවසුවත් ඔහු එය මායිම් නොකරන බව ඇය පවසන්නීය.

මෙවර වැලන්ටයින් දිනයට ද සුදු රෝස මල් දුසිම් දෙකක්, කහ රෝස මල් දුසිම් දෙකක් සහ සීනි රහිත චොකල්ට් පෙට්ට් දෙකක් එවන්නට ඔහු අමතක නොකළ බව ඇය සඳහන් කළාය.

බී.බී.සී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: