වසර 50ක් මැලේරියාව තුරන්කිරීමට සටන් කළා – රාජිත සේනාරත්න

May 25, 2017 | 10:00 am    0   427

වසර 50ක් මැලේරියාව තුරන්කිරීමට සටන් කළා – රාජිත සේනාරත්න

“ශ්‍රී ලංකාවේ මැලේරියා රෝගය තුරන් කිරීමට දායක වූ සැමට ස්තූතිය පුද කරනවා. මැලේරියා රෝගය තුරන් කිරිම දූෂ්කර කාර්යයක්. වසර 50ක කාලයක් ඒ සදහා කටයුතු කිරිමට සිදූ වුණා. 1935දී මැලේරියා රෝගීන් මිලියන 1.5 ක් වාර්තා වුවද 1963 වර්ෂය වන විට රෝගීන් වාර්තා වූයේ 17ක් පමණයි. මැලේරියා රෝගය තුරන් කිරිම සදහා උපක්‍රමශීලී සැළසුම් දියත් කළා. 2012 වර්ෂය වන විට මැලේරියා රෝගය ලංකාවෙන් සම්පුර්ණයෙන් තුරන් කිරිමට හැකි වුණා. යළි එම රෝගයට හිස එසවීමට ඉඩ ලබා නොදීමට ලක් රජය කටයුතු කරනවා.” යැයි ඇමති රාජිත සේනාරත්න පැවසුවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උත්සව සභාවක් අමතමිනි.

මෙහිදී මැලේරියා රෝගය තුරන් කිරිමට සහයෝගය ලබා දූන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය මාග්‍රට් චෑන් සහ දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියා රටවල අධ්‍යක්ෂිකා ප්‍රනම් චෙත්‍රපාල් සිං වෙත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමරු සිහිවටන පරිත්‍යාග කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: