“වසර 60 කට ඇති වෙන්න තෙල්, ගෑස් මන්නාරමේ තියනවා”- ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

June 26, 2017 | 3:27 pm    0   238

“වසර 60 කට ඇති වෙන්න තෙල්, ගෑස් මන්නාරමේ තියනවා”- ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස් අවශ්‍යතාවය වසර 60 ට සරිලන පරිදි සපුරාගත හැකි ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස් සංචිතයක් මන්න්නරම් ද්‍රෝණියේ පවතින බව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කල රජයේ ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එහි සඳහන් ආකාරයට තෙල් බැරල් ඝන අඩි බිලියන 5ක් සහ ස්‌වාභාවික ගෑස්‌ ඝන අඩි ට්‍රිලියන 9 පමණ සංචිතවල පවති. කෙසේ වෙතත් මෙම තෙල් ලිඳක් කැණීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 සිට බිලියන 1 අතර මුදලක් වැය වන බවද සඳහන්ය.

මේ වනවිට මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ එම් 2 කොටස මේ වන විට ගවේෂණ අදියරේ සිට සංවර්ධන අදියර දක්‌වා ළඟාවිය හැකි මට්‌ටමක පවතින බවද ඒ සඳහා සුදුසු ආයෝජකයෙකු මුලිකවම සොයාගත යුතු බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: