වාර්තාවක් වුනු ඔබාමාගේ සමුගැනීමේ පණිවුඩය

January 13, 2017 | 2:40 pm    0   845

වාර්තාවක් වුනු ඔබාමාගේ සමුගැනීමේ පණිවුඩය

ඇමරිකාවේ හිටපු ජනපති බැරක් ඔබාමා සිය ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් අනතුරුව ‘ට්විටර්’ සමාජ ජාලයට එක් කළ පණිවුඩය ඔබාමා විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ ‘ට්විටර්’ පණිවිඩ අතරින් වැඩිම පිරිසකගේ අවධානය දිනා ගත් පණිවුඩය වී තිබේ.

ඔබාමාගේ පණිවුඩ අතරින් වැඩිම ප්‍රතිරාව කළ පණිවුඩය මෙය වන බව පැවසේ.

“සියල්ලට ස්තුතියි. මා පළමුව කී දෙයම මාගේ අවසාන කීම වන්නේ ය.” යනුවෙන් ඔබාමා එහි සඳහන් කර තිබූ අතර හාර ලක්ෂ හැත්තෑ එක්දහසක් එය පසුගියදා (11) පමණක් කියවා කර තිබූ බව ‘පෝටුස්’ පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: