වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට

May 14, 2017 | 5:00 pm    0   372

වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට

ආසියානු කලාපය තුළ වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට වශයෙන් පසුගිය වර්ෂවලදී බංග්ලාදේශය හඳුනාගෙන ඇති බව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.

විධිමත් පාලනයක් මෙම තත්ත්වය නැවතීම සඳහා ස්ථාපිතකිරීමේ අවශ්‍යතාවද පෙන්වා දෙමින් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ නිල ප්‍රවෘත්ති සේවය ‘ජස්ට් ඒශියා’ පවසන්නේ සරණාගතයින් වෙනත් රටවල් බලා පිටව යෑමට යහපත් පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම වඩා අවැසි බවයි.

අධ්‍යනයට ගත් ආසන්න වකවානුවේ වාර්තා දෙකකින් බංගලාදේශය වැඩිම සරණාගතයින් බිහි කරන රට බවට ආසියානු කලාපය තුළ හඳුනා ගෙන ඇති බව ‘ජස්ට් ඒශියා’ පුවත් පවසයි.

මේ වසරේ මැයි 05වනදා බ්‍රිතාන්‍ය හා 04වනදා ස්විඩන් වාර්තාවලින් මේ බව අනාවරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: