වැඩියෙන්ම අනතුරු වෙන්නේ දකුණෙන් ඉස්සර කිරීමෙන් – සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය

September 14, 2017 | 10:31 am    0   492

වැඩියෙන්ම අනතුරු වෙන්නේ දකුණෙන් ඉස්සර කිරීමෙන් – සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය

මෙරට වැඩිපුරම මාරක රිය අනතුරු සිදුවන්නේ වමෙන් ඉස්සර කිරීමෙන් නොව දකුණෙන් ඉස්සර කිරීමට යාමෙන් බව විද්‍යාත්මකව පැහිදිලි වන බව සමස්ත ලංකා යතුරුපැදි කරුවන්ගේ සංගමය පෙන්වාදේ.

ඔවුන් මේ බව පෙන්වා දෙන්නේ රථවාහන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට යවනු ලැබූ ලිපියක් මඟිනි.

එමඟින් වැඩිදුරත් පෙන්වා දෙන්නේ වමෙන් ඉස්සරකිරීමෙන් සිදුවන අනතුරක ගැටීමේ බලවේගය දකුණෙන් ඉස්සරකිරීමෙන් සිදුවන අනතුරක ගැටීමේ වේගයට වඩා අඩු බවය.

එම සංගමය රට වාහන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට යැවූ සම්පුර්ණ ලිපිය පහත දැක්වේ.

එම ලිපිය කියවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: