විජේදාසගේ ඇමතිධුරවල ජයවික්‍රම සහ තලතා දිවුරුම් දෙයි

August 25, 2017 | 12:21 pm    0   754

විජේදාසගේ ඇමතිධුරවල ජයවික්‍රම සහ තලතා දිවුරුම් දෙයි

නව බුද්ධශාසන ඇමතිවරයා ලෙස ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතාත්, නව අධිකරණ ඇමතිවරිය ලෙස තලතා අතුකෝරල මහත්මියත් අද (25) ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.

හිටපු අධිකරණ සහ බුද්ධශාසන ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉවත්වීමෙන් පසු එම ඇමතිධුර පුරප්පාඩු වූ අතර ඒ හේතුවෙන් මොවුන් දෙදෙනා නව ඇමතිධුර වල මෙලෙස දිවුරුම් දුන්නෝය.

ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මේ වනවිට තිරසාර සංවර්ධන සහ වනජීවී ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන අතර, තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය විදේශ කටයුතු ඇමතිවරිය ලෙසද කටයුතු කරති. නව ඇමතිධුර ඔවුන් දෙදෙනාට ලබාදී ඇත්තේ එම ඇමතිධුර වලට අමතරවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: