විද්‍යුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට කැබිනට් අනුමැතිය

August 2, 2017 | 3:35 pm    0   205

විද්‍යුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට කැබිනට් අනුමැතිය

මෙරට පුරවැසියන් වෙනුවෙන් විද්‍යුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හදුන්වාදීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

මේ බව අනාවරණය වුයේ අද (02) පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ පුවත්පත් සාකච්චාවේදීය.

විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර සකස්කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඒ සඳහා ජීව දත්ත ඇතුලත් කිරීමට සමගාමිව මෙම මෙම විද්‍යුත් ගමන් බලපතය සකස්කිරීමට නියමිතය.

මෙම නව ආකෘතියට අනුව විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයේ හිමිකරුගේ ජීව දත්ත ඇතුලත් ආරක්‍ෂිත විද්‍යුත් දත්ත ගබඩාවක් මේ සඳහා ඇතුලත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: