විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවයට යන්න මෙන්න ඔබටත් අවස්ථාවක්

September 19, 2017 | 2:45 pm    0   885

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවයට යන්න මෙන්න ඔබටත් අවස්ථාවක්

විදුලිබල මණ්ඩලයට නවක සේවකයන් බඳවාගැනීමට තීරණය කර ඇති බව එහි ජේෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු විද්‍යුත් මාධ්‍යකට සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

මේ දිනවල විදුලි බල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවත්වනු ලබන වැඩවර්ජනය නිසාවෙන් දිවයින පුරා විදුලිය බිඳවැටීම් රැසක් සිදුවී ඇතත් එය මේ වනතුරුත් යථා තත්වයට පත්කිරීමට හැකියාවක් ලැබී නොමැත. වැඩ වර්ජනය අද වනවිට 7 වැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මකය.

එමනිසා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස සලකා මෙලෙස නව සේවකයින් බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: